Koně

Kůň je vaším nejdůležitějším společníkem a ve hře hrají koně samozřejmě velkou roli. Najdete tu hned 19 druhů.
Divoká plemena najdete ve volné přírodě. K tomu vám jistě pomůže následující mapa.

Druhy koní

 • American Paint
 • American Standardbred
 • Andalusian
 • Appaloosa
 • Arabian
 • Ardennes
 • Belgian
 • Dutch Warmblood
 • Hungarian Halfbred
 • Kentucky Saddler
 • Missouri Fox Trotter
 • Morgan
 • Mustang
 • Nokota
 • Shire
 • Suffolk Punch
 • Tennesse Walker
 • Thoroughbred
 • Turkoman
Kůn Srst Lokace
American Paint Overo Wild/Ambient
American Paint Tobiano Wild/Ambient
American Paint Splashed White Wild/Ambient
American Paint Grey Overo Tumbleweed Stable – Epilogue 1
American Standardbred Black Wild/Ambient
American Standardbred Buckskin Wild/Ambient
American Standardbred Palomino Dapple Valentine Stable – Chapter 2
American Standardbred Silver Tail Buckskin Tumbleweed Stable – Epilogue 1
Andalusian Dark Bay Strawberry Stable – Chapter 2
Andalusian Rose Grey Van Hor Stable – Chapter 6
Appaloosa Blanket Wild/Ambient
Appaloosa Leopard Blanket Wild/Ambient
Appaloosa Leopard Van Hor Stable – Chapter 6
Appaloosa Brown Leopard Tumbleweed Stable – Epilogue 1
Arabian Black Saint Denis Stable – Chapter 4
Arabian White Go North West of Valentine.
Arabian Rose Grey Bay Blackwater Stable – Epilogue 1
Ardennes Bay Roan Scarlett Meadows Stable – Chapter 2
Ardennes Strawberry Roan Van Hor Stable – Chapter 6
Belgian Blond Chestnut Wild/Ambient
Belgian Mealy Chestnut Wild/Ambient
Dutch Warmblood Sooty Buckskin Scarlett Meadows Stable – Chapter 2
Dutch Warmblood Seal Brown Strawberry Stable – Chapter 3
Dutch Warmblood Chocolate Roan Valentine Stable – Chapter 2
Hungarian Halfbred Flaxen Chestnut Wild/Ambient
Hungarian Halfbred Peibald Tabiano Wild/Ambient
Hungarian Halfbred Dapple Dark Grey Valentine Stable – Chapter 2
Kentucky Saddler Black Wild/Ambient
Kentucky Saddler Chestnut Pinto Wild/Ambient
Kentucky Saddler Silver Bay Wild/Ambient
Missouri Fox Trotter Amber Champagne Scarlett Meadows Stable – Chapter 4
Missouri Fox Trotter Silver Dapple Pinto Blackwater Stable – Epilogue 1
Morgan Bay Roan Valentine Stable – Chapter 2
Morgan Bay Wild/Ambient
Morgan Flaxen Chestnut Wild/Ambient
Mustang Tiger Striped Bay Head South of Armadillo
Mustang Grullo Dun Wild/Ambient
Mustang Wild Bay Wild/Ambient
Nokota Reverse Dapple Roan Saint Denis Stable – Chapter 4
Nokota Blue Roan Wild/Ambient
Nokota White Roan Wild/Ambient
Shire Raven Black After you complete “Exit Pursued by a Bruised Ego” – Chapter 2
Shire Dark Bay Wild/Ambient
Shire Light Grey Wild/Ambient
Suffolk Punch Red Chestnut Wild/Ambient
Suffolk Punch Sorrel Wild/Ambient
Tennesse Walker Mahogany Bay After you complete “Outlaws From the West” – Chapter 1
Tennesse Walker Red Roan Valentine Stable – Chapter 2
Tennesse Walker Black Rabicano Wild/Ambient
Tennesse Walker Chestnut Wild/Ambient
Tennesse Walker Dapple Bay Wild/Ambient
Thoroughbred Brindle Strawberry Stable – Chapter 3
Thoroughbred Blood Bay Wild/Ambient
Turkoman Gold Saint Denis Stable – Chapter 4
Turkoman Silver Tumbleweed Stable – Epilogue 1